Daugavpils Universitātes studējošo aptauja 2017./2018. studiju gadā


Cien./a.god. student!

 

Lūdzam Jūs piedalīties studējošo aptaujā.

 

Jūsu izvērtējums palīdzēs programmu vadītājiem pilnveidot studiju programmu saturu un to norisi.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par studiju satura un procesa organizēšanas kvalitāti.

Anketa  ir strukturēta, izvērtējot  studiju procesa kvalitāti raksturojošos būtiskākos faktorus.
 
Jūsu atbildes/vērtējumi tiks apkopoti un aprakstošā veidā iekļauti pašvērtējuma ziņojumā.

 enlightenedLūdzam rūpīgi izlasīt jautājumus, atzīmēt vienu atbilžu variantu un sniegt pamatotu komentāru lauciņā.

Šajā pētījumā ir 30 jautājumi.