Daugavpils Universitātes studējošo aptauja 2018./2019. studiju gadā


Cienījamie studējošie!

 

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā par studijām Daugavpils Universitātē!

Aptauja ir anonīma un tiek garantēta katra respondenta sniegto atbilžu konfidencialitāte. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par studiju satura un procesa organizēšanas kvalitāti
Daugavpils Universitātē
.

 

Jūsu atbildes un vērtējumi tiks apkopoti un aprakstošā veidā iekļauti DU studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumos.


Lūdzam rūpīgi izlasīt jautājumus, atzīmēt atbilstošos atbilžu variantus un/vai sniegt komentārus.


Ja Jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi studiju kvalitātes uzlabošanai Daugavpils Universitātē,
aicinām vērsties Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā,
Vienības ielā 13, 218.kab., sknc@du.lv, Tālr. 65425652
http://sknc.mozello.lv/

 

Vēlaties uzdot jautājumu un saņemt atbildi?
Rakstiet mums – http://sknc.mozello.lv/sniegt-ieteikumu/